pulluk.com bloga hoşgeldiniz!

Sektörden ve bizden haberlere buradan ulaşabilirsiniz.

Mısır Silajı Nedir? Silaj Nedir ? Silajın Faydaları Nelerdir ? Silaj Nasıl Ortamlarda Yetişir? Organik Silajın Hayvancılıkta Önemi Nedir ?

15 Ekim 2020 Mısır Silajı Nedir? Silaj Nedir ? Silajın Faydaları Nelerdir ? Silaj Nasıl Ortamlarda Yetişir? Organik Silajın Hayvancılıkta Önemi Nedir ?

Mısır Silajı Nedir? Silaj Nedir ? Silajda Nelere Dikkat Edilmelidir? Silajın Faydaları ve Eksi Yönleri Varsa Nelerdir ? Silaj Nasıl Ortamlarda Yetişir? Organik Silajın Hayvancılıkta Önemi Nedir ?

Yeşil yemlerden, su ve ve sıvı bakımından da zengin yemlerin havasız bir ortamda fermante edilerek (ekşileştirilerek) saklanıp depolanmasına silolama, ve bu işlemin sonunda elde edilen yem çeşidine de silo yemi ve ya kısaca silaj denir. Silaj kimi yerlerde özet olarak hayvan turşusu olarak da bilinir. Silajla ilgili diğer merak edilen şeyler ise şöyle.

Silajın Hayvancılıktaki Önemi Nedir?

Ülkemizdeki hayvancılık için kullanılabilecek mera ve çayır alanlarının kısıtlı olması ve otlatma mevsimininde kısıtlı bir zaman dilimine sıkışmasından dolayı kış aylarında hayvanların kaba yem ihtiyacının önemli bir problem yaratmasından dolayı silaj ve silajlık yemler çok büyük öneme sahiptir. Kışın hayvanlar için gerekli olan kaba yemler ve içerisinde yeşil ve su bakımından zengin yemlerden yem ihtiyacı sağlanırsa hayvanların verimleri yıl boyunca yüksek tutulabilmektedir. Yeşil ve bol sulu yemlerin bol bulunduğu mevsimlerde ihtiyaç fazlası çayır otları ve baklagil, buğdaygil yem bitkileri endüstri bitkileri ve bitki artıklarının tamamı silolanarak kışın hayvanların beslenebilmesi için silaj elde edilir.

Silajlık Yemin Faydaları Nelerdir?

Hayvancılıkta hayvanların veriminin yıl boyunca tutulabilmesi için hayvanların tüm yıl boyunca yeşil ve sulu yemlerle beslenmesi gerekmektedir. Kış aylarında da hayvanların silajlık yemler ile sulu ve yeşil yem ihtiyaçları giderilebilmektedir.

Hayvancılıkla ilgilenenlerin en büyük sorunlarından birisi olan ot depolama sorununa da büyük bir çözüm ve yer tasarrufu sağlayan silajlıklar 2 Ton kuru ot depolanan yerde 15 ton yeşil silajlık yem depolanarak büyük bir maliyet düşüşü sağlamaya yardımcı oluyor.

Kuru otların sapları da kuruyarak dökülür ve besleyici değerleri düşer, hayvanlar ise besin değeri düşen yemleri çok sitekli şekilde yemezler . Fakat silolama ile silajlanan yemlerin besin değerinde kuruma söz konusu olmadığı için besin değerinde de bir yaıp yaşanmaz ve hayvanlar tarafından sevilerek yenir.

 

Silaj Yemlerin Yerinin Seçimi

Silajlık yemlerin yeri hayvan barınak ve ahırlarının yakınında bir yerlerde olmalıdır.

Silajlık yemin suyunun fazlasının tahliyesi için doğal eğimli ve verimsiz alanlar  kullanılmalıdır.

Süt yabancı ve diğer kokulara duyarlı olduğundan silo yeri doğrudan barınağa bağlı bir yerde olmamalıdır.

Silaj Hasadı Ne Zaman Yapılır ?

Silajlanacak Bitkinin yem kalitesinin, silajlanma yeteneğinin ve en yüksek veriminin sağlandığı zamanda hasadı yapılmalıdır. Hasat Esnasında Taş toprak tel gibi yabancı maddelerin hayvanların sağlığı için yem yığınlarına karışmadığından emin olunması gerekmektedir.

Silajlık yemin en büyük özelliği içerisinde su olduğu için silajı yapılacak bitkinin nem oranı çok önemlidir. Nem oranı tam ayarlanmalıdır. Nem oranı yem yapılacak silajın kalitesini direkt olarak etkiler yüksek ve ya düşük olan nem oranı Silajın kalitesini düşürebilir ve ya artırabilir, hatta bozulmalara sebep olabilir.

Bir Bitkinin Silajının Yapılıp Yapılamayacağı Nasıl Anlaşılır?

Avucunuza aldığınız bir miktar yeşillik ve ya bitki sıkıldığında su damlamaz ama avucunuzun içinde bir nemlilik hissederseniz nem oranı ortalama olarak %60 %67 civarındadır ve bu oran da bir bitkinin silajlanabilmesi için güvenilir ve iyi bir orandır.

Hasadı Yapılan Bitkiler Ne Yapılmalı?

Silaj Yapımında mısır, arpa, yulaf buğday gibi tahıllar kullanılacaksa danelerin süt olumunu tamamlaması ve hamur olumu devresindeki döneminde hasadın yapılması gerekmektedir. Fiğ Yem bezelyesi vb baklagillerin kullanılacağı silajlarda ise tam çiçeklenmeden sonra bakla zamanı hasat edilmelidir. Yonca ise 1/10 çiçeklenme oranındayken hasat edilmelidir. Hasadı yapılan bitkiler ise zaman kaybı yaşamadan silo çukurlarına götürülmelidir.

Silajlamada Nem Oranı Ne Olmalıdır?

Silajı yapılacak yemin nem oranının yeterli seviyelerde olması gerekmektedir. Nem oranının kolay ve hızlı şekilde tespiti ise kıyılmış ottan bir avuç alınıp el ile sıkılması ile yapılabilir. Eğer bu sıkma esnasında birkaç damla su damlarsa nem oranı tahmini olarak %75 ile %85 arasındadır. Böyle bir otun katkı maddesi katılmadan ya da soldurulmadan silajlanması uygun değildir. Silajın bozulma ekşime riskini ve silo kaybını azaltmak için biçilen ve öğütülen otları uygun nem oranına gelene kadar soldurulma işlemi yapılmalıdır. Ya da 1 Ton kıyılmış otun içerisinde nem oranına göre belirlenerek tahmini 30 ile 80 kilogram arasında tahıl ezmesi edilerek silajlamada olumlu sonuçlar alınabilir.

Avuç içine alıp güçlüce sıkılan ot avuç açıldıktan sonra hemen genleşip dağılıyor ise bu silajın nem oranının %60’dan az olduğu anlamına gelmektedir. Bu durumdaki ottan ise silaj yapılması risklidir. Böyle durumlarda ise varsa nem oranı yüksek başka silajlık ürünler onlar ile karıştırılarak nem orası denkleştirilmeye çalışılır.

Saf baklagillerden yonca, korunga, fiğ, bezelye, üçgül ve benzerleri yüksek nem oranına sahip otların içerisine katılmadan kaliteli bir ot silajı elde etmekte çok mümkün değildir.