Binlerce İlanı Keşfedin!

Tarım, hayvancılık, meyve, sebze, küçükbaş, kümes hayvanı, hububat ve birçok şeyi bulabilirsiniz.


-
-

İLAN BİLGİLERİ

KONUM

FİYAT

Aramanıza uygun ürün için henüz ilan oluşturulmadı.

Endüstriyel Bitkiler

Gelişen sanayi toplumunda hammadde önemli bir yere sahiptir. Endüstriyel bitkiler de sanayi için bir hammaddedir. Hammadde olarak kullanılan endüstriyel bitkilerden; besin ürünleri, giysiler gibi ürünler üretilebilir ve hatta ağır sanayide kompozit malzemelerde kullanımına da rastlanılabilir. Birçok toprak ürünü sanayide hammadde olarak kullanılır. Bu tarz endüstriyel bitkiler şu şekilde sıralanabilir:

Pamuk

Tütün

Şeker pancarı

Çay

Ayçiçeği

Haşhaş

Gül

Anason

Susam

Kenevir

Sıralanan bu bitkiler ve daha fazlası firmamız tarafından satışa sunulmaktadır. Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğunun bilincinde olmakta ve tarımın hammadde kazancı getireceğine inanmaktayız.

Pamuk

Pamuk Türkiye’nin önemli ihraç hammaddelerinden birisidir. Türkiye’ de en çok Adana ilinde üretimine rastlanan pamuk ayrıca Akdeniz ve Ege bölgelerinde de oldukça fazla yetişmektedir. Pamuğun yetişmesi için sıcak iklim önemlidir. Pamuk yetiştirirken başlarda pamuğun bolca su alması önemliyken, olgunlaşmaya başladığı dönemde kuraklığa ihtiyacı vardır. Bu yüzden sıcak iklimin hâkim olduğu yerlerde ve alüvyon topraklarda yetişir.

Pamuk fiyatları hakkında bilgi verebilmek için öncelikle pamuğun kullanım alanı bilinmelidir. Pamuk daha çok dokuma sanayisinde kullanılan bir hammaddedir. Koza denilen bir meyveye sahip olan pamuk, bu kozanın etrafındaki liflerden dolayı oldukça önemlidir. Bu lifler fabrikalarda iplik haline getirilerek özellikle dokuma sanayisinde kullanılmak için üretilmiş olur. Ayrıca kozanın lifleri dışında kalan iç çekirdeği, gıda endüstrisinde kullanılır.

Tütün

Tütün 17. yy’den itibaren tarımı yapılmaya başlanmış endüstriyel bitkiler arasındadır. Daha çok insan sağlığına zararlı maddeler olan; sigara, puro, nargile, pipo gibi maddelerde kullanımına rastlanır. Ayrıca kimyasal boyaların üretiminde de kullanılır. İnsan sağlığına zararlı maddelerin üretiminde kullanılmasından dolayı, tütün üretimi devlet kontrolü altında gerçekleşir.

Tütün fiyatlar, Türkiye çok fazla tütün ihracatı gerçekleştirdiği için değişkenlik gösterebilir. Ayrıca Türkiye’de üretilen tütünler eski tarihlerden beri şark tütünü olarak bilinir ve batıda şark tütünü kalitesi edebiyata bile yansımıştır.

Tütün ülkemizde daha çok Marmara, Ege gibi bölgelerde üretilirken diğer bölgelerde de üretimine rastlanır. Tütün de pamuk gibi ilk yetişme zamanında bol suya ihtiyaç duyar, sonrasında ise sıcaklık ister. Türkiye’nin iklimi sayesinde tütünün birçok bölgede yetiştirilebilir ve önemli bir ihracat malzemesidir.

Şeker Pancarı

Şeker pancarı da ülkemizde epeyce fazla üretilen endüstriyel bitkiler arasındadır. Fakat fabrikanın şeker pancarı üretimi yapılan yere oldukça yakın olması büyük önem taşır. Şeker pancarı bol su isteyen bir endüstriyel bitkidir. Ilıman yerlerde yetişir. Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu’da yetilmeyen şeker pancarı özellikle son yıllarda üretimi epeyce artmış olan bir endüstriyel bitki çeşididir.

Haşhaş

Haşhaş Türkiye’ de yetişen önemli endüstriyel bitkilerden bir tanesidir. İçinde uyuşturucu madde bulunur. İnsanda sakinlik, gevşeme ve uyku haline neden olur. Bu yüzden özellikle sağlık alanında kullanımına rastlanır. Ameliyat öncesi verilen narkozda kullanıldığı gibi bazı ilaçların içinde de kullanılır. Psikoaktif bitkiler içinde yer alır. Ayrıca tarihte de kullanımına rastlanmıştır. Öyle ki Fransız edebiyatında da doğudan getirilen haşhaş bitkisiyle uykuya dalan karakterler görmek mümkündür. Narkozda kullanımından dolayı oldukça önemli bir endüstriyel bitkidir. Haşhaş fiyatları içinse net bir şey söylemek doğru olmaz. Üretim yeri ve işlenmiş olup olmamasına göre değişir.

Kenevir

Son yıllarda Sakarya’nın da büyük görev üstlendiği kenevir üretimi daha çok Batı Karadeniz bölümünde yetişir. Kenevirin lifli bir yapıdadır ve bu lifler özellikle dokuma sanayisinde kullanılır. Kot pantolonlarda, kağıtlarda, parada kullanımına rastlanır. Kenevir aynı zamanda uyuşturucu madde olarak da bilinir. Fakat bunun dışında çok geniş bir kullanım alanına sahip olmasından dolayı kenevir yetiştirilmesi belirli izinlerle desteklenir.

Endüstriyel bitkiler tıpkı benzin, maden gibi hammaddeler kadar önemlidir. Hem doğal olmaları hem de kullanım alanlarının çeşitliliğinden kaynaklı ülkemizde endüstriyel bitki yetiştirilmesi desteklenmektedir.