pulluk.com bloga hoşgeldiniz!

Sektörden ve bizden haberlere buradan ulaşabilirsiniz.

Tarımsal Destek Ödemelerinde Vergi İadesi İçin Son Başvuru

22 November 2021 Tarımsal Destek Ödemelerinde Vergi İadesi İçin Son Başvuru

 Tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilmiş olan gelir vergisinin iadesi için sınır 2016 olarak belirlendi. İadeyi almak isteyenler ise vergi dairesine dilekçe vermesi gerekecek. Düzenleme, 3 Milyon mükellefi ilgilendirecek.

 Vergi Usul yasalarında değişiklik yapan 7338 sayılı yasa 26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete’de çıktı. Yasayla kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemelerine gelir vergisi istisnası getirildi. Yasanın TBMM Genel Kurul’daki görüşmeleri aşamasında geçici bir madde ile kesilen gelir vergisinin iadesine ilişkin de bir düzenleme yapıldı. Yasaya göre maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilerek tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, tahsil tarihinden itibaren iade edilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı yasanın 11’inci maddesinde yer alan düzenlemenin nasıl uygulanacağına ilişkin bir tebliğ taslağı hazırladı.

DİLEKÇE VERİLMESİ GEREKİYOR
Tebliğ taslağında iade talebi ve ibraz edilecek belgeler başlığı altında ne yapılması gerektiği sıralandı. Tebliğ taslağına göre, 26 Ekim 2021 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisi, başvuru sahiplerinin veya vekillerinin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde vergi dairesine (bağlı vergi dairesi statüsündeki malmüdürlükleri dâhil) başvurmaları üzerine red ve iade edilecek. İade işleminin yapılabilmesi için tebliğin ekinde yer alan dilekçe örneğinin eksiksiz şekilde doldurularak başvuruda bulunulması gerekiyor. Başvuruda bulunulabilecek vergi dairesi mükellefler tarafından serbestçe seçilebilecek.

1 OCAK 2016 SINIR
Başvuruda bulunabilecekler, dilekçelerini elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine verebilecekleri gibi İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda da verebilecekler.
Düzenleme kapsamında yapılacak iadeler, 1 Ocak 2016 tarihi ve sonrasında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış bulunan tarımsal destek ödemelerinden kesilen gelir vergisiyle sınırlı olacak. 1 Ocak 2016 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış bulunan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergileri zamanaşımına uğradığı için düzenlemeden yararlanamayacak.

3 MİLYON MÜKELLEFİ KAPSIYOR
TARIMSAL destek ödemelerine 7338 sayılı yasa ile gelir vergisi istisnası getirildi. Tarımsal destekleme ödemeleri için getirilen gelir vergisi istisnası yaklaşık 3 milyon mükellefi ilgilendiriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı etki analizi çalışmasına göre 600 milyon liralık da vergi kaybı söz konusu olacak.